Účastníci Laboratoře experimentální ekonomie získali 13 tisíc korun pro charitativní organizace

Účastníci experimentu vedeného docentem Bahníkem v Laboratoři experimentální ekonomie se v loňském roce společně získali úctyhodných 13 000 korun na dobročinné účely. Jejich společné úsilí vrhá světlo na potenciál pozitivního sociálního dopadu v rámci ekonomických experimentů.

Kromě peněžní hodnoty toto gesto poukazuje na potenciál spolupráce mezi akademickou sférou a filantropií, která může vést k pozitivním změnám ve společnosti. Provedené experimenty nejenže posunuly naše chápání ekonomického chování, ale posloužil také jako katalyzátor společenského dobra, neboť mezi účastníky podpořil pocit sounáležitosti a sdílené odpovědnosti.

Podporované dobročinné účely:

Finanční prostředky, které účastníci vybrali, byly určeny několika renomovaným charitativním organizacím, mezi něž patří:

Červený kříž: Český červený kříž je známý svými humanitárními aktivitami a iniciativami na pomoc při katastrofách a hraje klíčovou roli při poskytování pomoci potřebným v celé zemi.

Člověk v tísni: Člověk v tísni je významná nezisková organizace, která se věnuje podpoře lidských práv, vzdělávání a sociální integrace, zejména v regionech postižených chudobou a konflikty.

Charita Česká republika: Charita Česká republika, jejímž posláním je podporovat komunity na okraji společnosti a zmírňovat utrpení, se podílí na poskytování pomoci a podpoře projektů udržitelného rozvoje.

Konto Bariéry: Konto Bariér se zaměřuje na zlepšování kvality života osob se zdravotním postižením, prosazuje přístupnost a inkluzi a zároveň nabízí základní podpůrné služby.