Výzkumní pracovníci

Ing. Tomáš Miklánek, M.A., Ph.D.

Tomáš Miklánek je manažerem Laboratoře Experimentální Ekonomie, odborným asistentem na Katedře Ekonomie a CERGE-EI Teaching Fellow. V oblasti behaviorální a experimentální ekonomie se zajímá především o efekt emocí při rozhodování, o interakci mezi monetárními a vnitřními pohnutkami a endogenní volbě informací. Jeho webová stránka je zde.  

PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.

Lubomír Cingl je odborným asistentem na Katedře Ekonomie a CERGE-EI Teaching Fellow. Jeho webová stránka je zde.

Mgr. Peter Katuščák, MA, PhD.

Peter Katuščák působí jako výzkumník na RWTH Aachen University. Jeho webová stránka je zde.

Silvester Van Koten, PhD.

Silvester Van Koten působí jako senior researcher na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V minulosti působil jako post-doc na na CERGE-EI v Praze, Katedře Ekonomie Vysoké školy ekonomické v Praze a také na Florence School of Regulation, kde doposud působí jako Adviser in Energy Training. Převážně se ve své práci soustředí na ekonomiku energetických trhů. Jeho webová stránka je zde.