Naši lidé

Ing. Vojtěch Kotrba, Ph.D.

 

Vojtěch Kotrba je manažerem Laboratoře Experimentální Ekonomie a odborným asistentem na Katedře Ekonomie. V oblasti behaviorální ekonomie se zajímá o chování a preference sportovních fanoušků a vlivy na výkonnost v oblasti sportu a esportu. Dále realizoval laboratorní experimenty v oblasti vlivu daní na spotřebu.

 

 

doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.

 

Helena Chytilová je docentkou na katedře ekonomie. V oblasti behaviorální a experimentální ekonomie se zajímá především o subdisciplínu behaviorální makroekonomie, konkrétně o zkoumání dopadů iracionálního chování jedinců s vyvozením implikací na agregátní úrovni a to v oblasti měnové teorie a politiky. Její vědecké projekty se zaměřují na makroekonomické laboratorní experimenty založené na mikroekonomických fundacích, zkoumající přítomnost peněžní iluze a koordinačního selhání včetně dopadů na finančních trzích, analýzy runů na banky či roli ekonomického vzdělání v dosahování optimálních výstupů.

 

 

Ing. Tomáš Miklánek, Ph.D., M.A.

 

Tomáš Miklánek je odborným asistentem na Katedře Manažerské Ekonomie a CERGE-EI Teaching Fellow. V oblasti behaviorální a experimentální ekonomie se zajímá především o efekt emocí při rozhodování, o interakci mezi monetárními a vnitřními pohnutkami a endogenní volbu informací.

 

 

doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.

 

Lubomír Cingl je docentem na Katedře Manažerské Ekonomie a CERGE-EI Teaching Fellow. Jeho vědecké zaměření je na pomezí behaviorální, experimentální ekonomie a sociální psychologie.

Jeho vědecké projekty se zaměřují např. na efekt časového tlaku a stresu na lidské chování, teorii sekularizace a náboženské víry, nečestnost, dodržení daňové povinnosti, asociální a delikventní chování, ochota jedinců soutěžit a další. Experimenty provádí jak v laboratoři, tak v terénu.

 

doc. Silvester Van Koten, Ph.D.

 

Silvester Van Koten je docentem na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a výzkumným pracovníkem CERGE-EI v Praze. Zaměřuje se především na experimentální ekonomii, energetické trhy, design trhu a regulaci.

 

Mgr. Peter Katuščák, Ph.D., M.A.

 

Peter Katuščák působí jako výzkumník na RWTH Aachen University. V oblasti behaviorální a experimentální ekonomie se zajímá o design trhu. Mezi jeho hlavní výzkumné zájmy patří zkoumání odchylek od dominantní strategie ve strategicky odolných mechanismech, aukcích a podmíněná spolupráce ve hrách s veřejnými statky.