Studentské práce

2022

Ondřej Králíček (DT): Vliv předdefinovaných rozhodnutí na podmíněnou spolupráci; experimentální studie (LINK)

Vedoucí práce: Tomáš Miklánek

 

2021

Jiří Bosák (BT): Zpětná vazba a její vnímaní (LINK)

Vedoucí práce: Tomáš Miklánek

 

2020

Martin Polívka DT): Reciprocita a úloha informací: Experimentální studie (LINK)

Vedoucí práce: Tomáš Miklánek

 

 

2019

Michaela Ryšavá (DT): Vliv hormonálních změn na rozhodování žen v ekonomických hrách (LINK)

Vedoucí práce: Tomáš Miklánek

David Mikolaj (DT): Role viny v rozhodování o společenském užitku (LINK)

Vedoucí práce: Tomáš Miklánek

 

2018
Tatiana Bessonova (BT) : Wisdom of Crowds: Do Women Play a Different Role? (LINK)

Vedoucí práce: Lubomír Cingl

 

2017
Kateřina Chadimová (DT): Predicting Field Experiment Results in a Lab (LINK)

Vedoucí práce: Lubomír Cingl

 

2016
Adham Mohamed Wahied Dahy (BT): Determinants of the Sharing Economy Emergence; an experimental study (LINK)

Vedoucí práce: Tomáš Miklánek

 

2015
Roman Bohumínský (DT): Does the currency changeover to euro rise prices? An experimental study from Czech Republic. (LINK)

Vedoucí práce: Silvester van Koten

 

Starší práce

Lucie Kalousová: Testování majetnického efektu: závisí majetnický efekt na tržních zkušenostech?

Vedoucí práce: Ing. Helena Chytilová

Samuel Škoda: Úsilí a podvádění: Experiment

Vedoucí práce: PhDr. Michal Bauer, PhD

Ivo Strejček: Jsou ekonomové více „sobečtí“ než jejich vrstevníci?

Vedoucí práce: Doc. Ing. Zdeněk Chytil

Tomáš Marek: je Jiří Dvorák lépe zaměstnantelný než Demeter Lakatoš?

Vedoucí práce: Ing. Petr Houdek

Marek Pekoč: Je mužské chování méně altruistické než ženské?

Vedoucí práce: Doc. Ing. Zdeněk Chytil

Helena Chytilová: Peněžní iluze a ekonomické vzdělání: experimentální přístup

Pavel Zechmeister: Testování modelů obchodování s emisními povolenkami, bakalářská práce, NF VŠE 2011

Vedoucí práce: Ing. Marek Mičúch

Experimentální ověření omezené racionality agentů v různých institucionálních prostředích, IGS 2010-2011

Vedoucí projektu: Petr Koblovský

Experimenty v rámci projektu:

Ludmila Hadincová: Testování majetnického efektu, bakalářská práce, NF VŠE 2011

Vedoucí práce: Mgr. Petr Houdek

Lubomír Cingl: Závislost tvorby informačních kaskád na čase k rozhodnutí

Vedoucí práce: PhDr. Michal Bauer, PhD

Olexander Nikolajčuk: Vysvětlení rychlosti učení pomocí dekompozice her

Vedoucí práce: Mgr. Peter Katuščák, PhD.

Natalia Shestakova: Understanding Consumer choice of pricing schemes

Vedoucí práce: Mgr. Peter Katuščák, PhD.

Olexandr Nikolaychuk: Individual Learning under Assymetric Information and Limited Environment Feedback

Lasha Lanchava: On the Existence of the Utility Premium for Being Free or the Rational Irrationality, CERGE-EI 2010

Vedoucí práce: Mgr. Peter Katuščák, PhD.

Bc. Ludmila Svatošová: Analýza chování a rozhodování účastníků holandské aukce a vzestupné aukce s jednotnou cenou při prodeji homogenních produktů, bakalářská práce, NF VŠE 2010

Vedoucí práce: Ing. Marek Hudík

Mgr. Luboš Cingl: Vznikají informační kaskády v časové tísni častěji? diplomová práce, IES FSV UK 2010

Vedoucí práce: PhDr. Michal Bauer, PhD

Bc. Jakub Caisl: Jak a kde matching grant a jeho velikost ovlivňuje příspěvky, bakalářská práce, IES FSV UK 2010

Vedoucí práce: PhDr. Michal Bauer, PhD