Zapojení středoškolských studentů do ekonomie prostřednictvím experimentálních metod

V rámci každoroční akce Stínování výuky na NF VŠE se v Laboratoři experimentální ekonomie (LEE) odehrál zajímavý experiment, kterého se účastnili středoškolští studenti. Cílem akce bylo seznámit mladé studenty s dynamickým světem ekonomie prostřednictvím praktických ukázek a interaktivního zapojení.

Ústředním bodem akce byla hra zaměřená na veřejné statky, strategicky navržená tak, aby simulovala reálné ekonomické scénáře. V LEE se to hemžilo nadšenými studenty, kteří se chtěli ponořit do tohoto zajímavého experimentu. Účastníkům byly předloženy scénáře, v nichž museli rozhodovat o přidělování zdrojů, což poukázalo na složitosti spojené s kolektivním rozhodováním a konceptem veřejných statků.

Po hře následovala živá diskuse, v níž si studenti vyměňovali své postřehy a kladli podnětné otázky. Jejich zájem a zvědavost o experimentální metody v rámci ekonomie byly hmatatelné, což podtrhuje účinnost takových interaktivních vzdělávacích zkušeností při podpoře hlubšího porozumění ekonomickým principům.

Dr. Vojtěch Kotrba, ředitel Laboratoře experimentální ekonomie, vyjádřil potěšení nad ohromným ohlasem studentů a zdůraznil význam praktického experimentování jako doplňku tradiční výuky ve třídě. „Experimentální výuka nejen zlepšuje porozumění, ale také podporuje kritické myšlení a analytické dovednosti, které jsou nezbytné pro orientaci ve složitém prostředí moderní ekonomiky,“ poznamenal Dr. Kotrba.

Úspěch této akce podtrhuje význam iniciativ, které překlenují propast mezi teoretickými koncepty a praktickou aplikací, a připravují tak půdu pro novou generaci informovaných a schopných ekonomů.