Významné členky Univerzity Babeș-Bolyai se pustily do spolupráce s Laboratoří experimentální ekonomie

V listopadu 2023 navštívily Angela-Maria Filip a Miruna Pochea, významné členky Fakulty ekonomie a správy podniku na Univerzitě Babeș-Bolyai v rumunské Kluži-Napoce, Laboratoř experimentální ekonomie (LEE). Během své návštěvy byly vřele přivítány a absolvovaly informativní prohlídku laboratoře. Kromě toho měly příležitost se setkat s klíčovými osobnostmi, včetně ředitele Vojtěcha Kotrby a proděkanky Heleny Chytilové.

Účel jejich návštěvy byl klíčovým prvkem v jejich širším plánu založení experimentální laboratoře na Univerzitě Babeș-Bolyai, což jednoznačně svědčí o jejich odhodlání posunout výzkum a akademickou kvalitu na vyšší úroveň.

Angela-Maria Filipová, vysokoškolská pedagožka s doktorátem v oblasti ekonomie zaměřeným na finance, do univerzitního prostředí přináší bohaté odborné znalosti týkající se finančních trhů a investičního chování. Její výzkumné zájmy úzce korespondují s cíli experimentální laboratoře.

Miruna Pochea, profesorka s vynikající reputací v oblasti finančních trhů, behaviorálních financí a investičního chování, zastřešuje doktorská témata, která zkoumají různé aspekty finančních trhů. Sem patří integrace finančních trhů, finanční gramotnost, stádní chování investorů a analýza sentimentu v komunikaci centrálních bank.

Univerzita Babeș-Bolyai, známá jako jedna z nejstarších a nejprestižnějších v Rumunsku, dlouhodobě kladie důraz na poskytování vysoce kvalitního vzdělání a podporu inovativního výzkumu. Zřízení experimentální laboratoře představuje významný krok směrem k posílení reputace univerzity a poskytuje nepostradatelné zdroje pro budoucí výzkumné úsilí.