Propojení teorie a praxe: Integrace experimentální ekonomie do výuky behaviorální ekonomie

V rámci měsíce března se Laboratoř experimentální ekonomie (LEE) dostala do centra pozornosti při obohacování výuky studentů zapsaných do kurzu Behaviorální ekonomie (5IE462). Seminář nejen ukázal praktické aplikace ekonomické teorie, ale také poskytl studentům praktické zkoumání tradičních ekonomických her, což posunulo jejich chápání behaviorální ekonomie na novou úroveň.

Seminář nabídl studentům jedinečnou příležitost ponořit se do řady známých ekonomických her, mimo jiné do her na Diktátora, na Ultimátum a na Důvěru. Tyto hry sloužily jako nástroje pro ilustraci klíčových behaviorálních konceptů a rozhodovacích procesů a nabízely neocenitelný vhled do lidského chování v ekonomickém kontextu.

Co tento seminář odlišovalo, byl inovativní přístup k motivaci studentů. Zatímco tradiční experimenty se často spoléhají na finanční pobídky, které mají podpořit účast, tento seminář představil novou motivační strukturu. Místo peněžních odměn měli studenti možnost získat body navíc do samotného kurzu. Tento krok se ukázal jako mimořádně motivující.

Zpětná vazba od účastníků byla pozitivní a studenti vyjadřovali nadšení z interaktivního obohacení, které jim seminář poskytl. Díky aktivnímu zapojení do her a následných diskusí byli studenti schopni nejen hlouběji pochopit teoretické koncepty, ale také hlouběji porozumět složitosti lidského rozhodování.

Úspěch této iniciativy podtrhuje důležitost zážitkového učení pro zlepšení vzdělávacích zkušeností a podporu hlubšího pochopení principů behaviorální ekonomie. Vzhledem k tomu, že se tento obor neustále vyvíjí, jsou podobné iniciativy zásadní pro to, aby studenti získali dovednosti a poznatky potřebné pro orientaci ve složitém ekonomickém rozhodování v moderním světě.